Ballotage

De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland organiseert 2 keer per jaar een ballotage.

  • Het werkend lidmaatschap kan worden verkregen door aspirant werkende leden door middel van de ballotageprocedure zoals beschreven in het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  • Het aspirant werkend lidmaatschap kan alleen worden verkregen door middel van de ballotageprocedure zoals beschreven in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Criteria voor ballotage
Procedure ballotage

Door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden geeft u aan te willen balloteren voor het
aspirant- of werkend lidmaatschap  van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Het lidmaatschap kost per jaar:
Kunstlievend lid € 25
Aspirant werkend lid € 35
Werkend lid € 45

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht en informatie over de eerstvolgende ballotage.

Aanmeldingsformulier ballotage