Dick Smit

Persoonlijke gegevens

Richterslaan 14-14
3441 AK Nieuwegein

Telefoon: 030-603 7608
E-mail: dick-smit.tek@kpnmail.nl
Website: www.dick-smit.nl

Geboorteplaats en jaar: Utrecht, 1937

Opleiding

Academie Artibus, Esthetische vorming en Academie
voor Beeldende Kunst te Utrecht, specialisatie
Publiciteit. Applicatiesursus illustreren. Diverse
cursussen fotografie en op het Audio-Visuele vlak
opleidingen verzorgd door de Universiteit Utrecht,
recent Masterclasses van Anita Walsmit Sachs,
Anne-Marie Evans, Elaine Searle.

Van 1964 tot 1998 werkzaam bij de Universiteit
Utrecht bij instituten van vakgroepen van de
faculteit Biologie; Genetica, Populatie- en Evolutie
Biologie, Moleculaire Biologie, Botanische Tuinen
en de laatste tien jaar als hoofd Vormgeving bij
de Faculteit Biologie (nu Dept Biologie, fac,
Betawetenschappen).
Van 1975 tot 1990 docent bij de avondopleiding
van het Ghijssen Instituut in het vak informatie
overdracht.

Illustreerde freelance een tiental jaren de rubriek
‘Over Groei en Bloei gesproken’ in het tijdschrift
van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw
en Plantkunde te Den Haag en diverse tuinboeken
o.a. voor Groenboekerij van de uitgever Zomer
en Keuning.
Maar illustreerde ook levensbeschouwelijk werk
en religieus getint werk b.v. voor het Landelijk
Dienstencentrum van de Prot. Kerken Nederland.

Lidmaatschappen

Van 1998 tot 2005 lid van het Kunstenaarscentrum
Nieuwegein, functioneert o.a. in de ballotagecommissie.
Lid van de Sloweense Exlibrisclub ‘Drustvo Exlibris
Slovenie’.

Medium

Het werken in aquarel heeft veruit mijn voorkeur.

Werkwijze

Tekenen en schilderen van bloemen en planten
en biologische objecten heb ik mijn hele leven
met veel plezier gedaan. Evenals het zijn
en werken in de natuur.

Mespilus

 

Sauromatum venosum

 

Tacca