Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland

Syringa vulgaris, Anita Walsmit Sachs

Syringa vulgaris, Anita Walsmit Sachs

Dit is de website van de Vereniging van Botanisch
Kunstenaars Nederland.
Deze site biedt informatie voor iedereen die in botanische kunst geïnteresseerd is. U kunt hier meer te weten komen over de Vereniging, hoe u lid kunt worden en u kunt het werk van leden bekijken. Bovendien staan er vele extra’s op deze site zoals een agenda met tentoonstellingen, lezingen, cursussen en dergelijke. Ook kunt u hier links vinden naar andere websites over botanische kunst.

Op 12 april 2006 is de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland opgericht.

Voordat dit officiële moment kon plaatsvinden, is veel werk verricht onder de inspirerende leiding van Anita Walsmit Sachs. Als hoofd van de tekenkamer van het Herbarium van de Rijks Universiteit Leiden zag zij dat het aantal professionele botanisch tekenaars in Nederland terugliep. De behoefte om dit probleem een halt toe te roepen, zette zij om in daden. Zij is begonnen met het bieden van cursussen in de Hortus Botanicus in Leiden. Deze cursussen werden zeer goed ontvangen en vonden gretig aftrek bij enthousiaste professionele en niet-professionele tekenaars uit het hele land.

Met een klein aantal cursisten, dat het botanisch tekenen in het hart sloot, is de Vereniging opgericht.

Inmiddels is er veel tot stand gekomen of in gang gezet om de volgende doelstellingen te realiseren:

  1. het geven van voorlichting en onder de aandacht brengen van botanische kunst bij een zo breed mogelijk publiek;
  2. het bijeenbrengen van botanisch kunstenaars, botanisch illustratoren en een ieder die geïnteresseerd is in botanische kunst;
  3. het bevorderen van de kwaliteit van de botanische kunst in Nederland.
Acanthus_Jacomien

Acanthus, Jacomien van Andel

Er wordt langs verschillende wegen hard gewerkt aan het bereiken van de doelstellingen. Het botanisch tekenen wordt onder de aandacht gebracht door verschillende activiteiten zoals het houden van tentoonstellingen, het geven van lezingen en workshops. De Nieuwsbrief en de website vormen een belangrijke schakel naar het brede publiek. Regelmatig verschijnen er artikelen over de Vereniging of over individuele tekenaars in tijdschriften.

Vanuit de Vereniging wordt er door het bestuur en de leden bijeenkomsten georganiseerd waar men elkaar kan treffen. De ledendagen met een aantrekkelijk programma rond het thema botanisch tekenen zijn hier een voorbeeld van.

De Vereniging streeft een hoge kwaliteit van botanisch tekenen na. Aan de hand van door de Vereniging opgestelde criteria wordt er geballoteerd om het werkend lidmaatschap te verkrijgen. Aan deelname aan een tentoonstelling gaat ook een ballotage vooraf. Daarnaast biedt de Vereniging een gedifferentieerd cursusaanbod voor beginners, voor gevorderden en  master classes. Het cursusaanbod wordt verzorgd door de docenten van de Vereniging en door een werkgroep inhoudelijk bekeken en afgestemd. Naast het cursusaanbod van de eigen docenten, vinden we het ook van groot belang dat leden een cursus kunnen volgen van gerenommeerde docenten uit het buitenland. In de afgelopen jaren werden cursussen gegeven door Valerie Oxley (2009), Anne-Marie Evans (2010, 2012 en 2016), Elaine Searle  (2011), Jennifer Philips (2013),Helen Allen (2014 en 2016) Beverly Allen (2017) en Fiona Strickland (2018), docenten uit Engeland, Australië en Schotland.

De Vereniging is nu 14 jaar oud. Het lijkt nog jong, maar de eerste belangrijke stappen zijn
genomen en we kijken met vertrouwen uit naar de toekomst. Onze naamsbekendheid groeit en het aantal leden vermeerdert gestaag.

Bovenstaande schets is een greep uit wat de afgelopen jaren tot stand is gebracht. Het werk is niet af, de doelstellingen vormen een permanente opdracht en we gaan met plezier verder op de ingeslagen weg.

De oprichters

De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland is opgericht door Anita Walsmit Sachs, Jacomien van Andel, Ria van Elk, Sigrid Frensen, Margriet Honingh, Hanneke Jelles en Jan van Os.

Het bestuur

Functie Naam E-mailadres
Voorzitter Ellen Riemens voorzitter@botanischkunstenaarsnederland.nl
Secretaris Martine Oosterom secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl
Penningmeester Marloes Vreeburg penningmeester@botanischkunstenaarsnederland.nl
Jacqueline Kok
Gesine Beermann-Kielhöfer

Ereleden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland

Anne-Marie Evans, Jacomien van Andel-Tromp en Anita Walsmit Sachs

Comité van Aanbeveling

Mevrouw Hanneke van Dijk Auteur groenboeken
De heer Paul Kessler Directeur Hortus botanicus Leiden
De heer Bob Ursem Directeur Botanische Tuin Delft

Reglementen

Het reglement en de statuten zijn als PDF beschikbaar:

Palownia tomentosa, Wil Wessel-Brand

Paulownia tomentosa, Wil Wessel-Brand

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland

Statuten Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland

PR stimuleringsfonds

De Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland heeft per 8 november 2014 het PR / Stimuleringsfonds opgericht met als doel het ondersteunen van projecten welke een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Vereniging.
De voorwaarden van het PR/Stimuleringsfonds zijn als PDF beschikbaar:

PR/stimuleringsfonds